Support Your Freedom to Speak:
Βαθύτεροι συσχετισμοί στην Γερμανική Θεραπευτική
25 views
channel image
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
Published 2 years ago |
Η Dagmar Neubronner συζητά με τον Helmut Pilhar για τους Βιολογικές Νομοτέλειες του Δρ. Χάμερ και αν υπάρχουν προβλήματα υγείας όπου αυτές δεν ισχύουν (ναι!). Αναλύεται η κεντρική σημασία της προσωπικής ευθύνης, η αντίληψη του Χάμερ για την «σύγκρουση» και οι θεμελιώδεις διαφορές από τη συμβατική ιατρική: η φύση ρυθμίζει τα πάντα θαυμάσια προς το βέλτιστο και είναι πάντα προσανατολισμένη προς την ίαση. Η συμβατική ιατρική έννοια της "κακοήθειας" και του "εκφυλισμού", δεν έχει νόημα από την άποψη της εξελικτικής βιολογίας. Σε ποιον βαθμό βρίσκεται το άτομο στο επίκεντρο κατά την επίδραση της Φύσης, σε ποιον βαθμό η ομάδα, το είδος.. ή ακόμα και το σύνολο σε βάρος του ατόμου; Στη συζήτηση αναφέρεται το παράδειγμα με το γουρουνάκι του χοιροστάσιου: η Γερμανική Θεραπευτική ισχύει και για τα ζώα, αλλά εκείνα που είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης κατ α τρόπο αντίθετο προς το είδος τους, δεν δύνανται να είναι υγιή και σ' αυτή την περίπτωση δεν βοηθάει ούτε η Γερμανική Θεραπευτική, παρά μόνο η αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης και τελικά η απελευθέρωσή τους. Μήπως το ίδιο ισχύει και για εμάς τους ανθρώπους;
www.germanische-heilkunde.at
www.Dagmarneubronner.de
www.Bewusst.tv

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όποιος επιθυμεί να στηρίξει με κάποια δωρεά το κανάλι BEWUSST-TV, για την προσπάθεια που καταβάλει στην δωρεάν ενημέρωση σε καίρια ζητήματα, μπορεί να το κάνει στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://bewusst.tv/impressumspenden/

www.germanische-heilkunde.at
www.Dagmarneubronner.de

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Το Youtube, μέσα στα πλαίσια μιας γενικευμένης λογοκρισίας άνευ προηγουμένου, προέβη σε κλείσιμο πλήθους καναλιών στο τελευταίο διάστημα.
Ανάμεσά τους, ήταν και το κανάλι που φιλοξενούσε επί σειρά ετών τα υποτιτλισμένα βίντεο του Δρ. Χάμερ σχετικά με την Γερμανική Θεραπευτική, που όμως τα περισσότερα διασώθηκαν.
Έτσι, γίνεται τώρα μια νέα προσπάθεια να αναρτηθούν ξανά εδώ, στο BRIGHTEON, στην πλατφόρμα της Ελευθερίας του Λόγου, που ελπίζουμε να αποκαταστήσει όσα κανάλια κακώς αποκλείστηκαν από το Youtube.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:
Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της.

Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας.

Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.
Keywords
cancerfreedomabusechemotherapynewanimalhamerdiseasetumordrtherapyalternativeanimalsgermanpilharmecidinedagmar

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.