Support Your Freedom to Speak:
Audycja PrisonPlanet.pl - Technotronika.
3086 views
channel image
PrisonPlanet.pl
Published 2 years ago |
W niniejszej audycji omawiamy temat technotroniki, czyli nauki która zajmuje się wpływem pól spektrum elektromagnetycznego na człowieka. Obecnie na świecie istnieją urządzenia zdolne do kontrolowania i zaburzania działania jednostek jak i całych populacji poprzez emisję specyficznych fal. Przedstawiamy dziesiątki badań i dokumentów jak i książek wnikliwie opisujących zakres wykorzystania tych systemów.
Keywords
nbictechnotronikakontrola umysluwojna psychologiczna

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.