Π.Ο.Φ. World Economic Forum (Awaken with J.P.)
52 views • 04/08/2022

Books in English: https://drive.google.com/drive/folders/1f9ebCiyidgkQ49dX_H12K-oRwYtrYOEI?usp=share_lin

Ὁ Klaus Schwab. Ἐκεῖ πήγαινε κι ὁ ἑβραϊκῆς καταγωγῆς Παπανδρέου τὴ δεκαετία τοῦ όγδόντα. Κι ὁ ἑβραϊκῆς καταγωγῆς Πούτιν καὶ ἄλλοι πολλοί. Ὁ Σβάμπ εἶναι ἓνα ἀπὸ τὰ μικρὰ ἀφεντικά.

Ὁ πατέρας του ἦταν σαφῶς μέλος τοῦ Ναζιστικοῦ κόμματος.

Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.