Support Your Freedom to Speak:
Заседание на Висшия Евразийски икономически съвет _ ВЕЭС _ 25 май 2023 г
6 views
channel image
Stamen Stamat
Published 15 days ago |

На 25 май в Москва под председателството на президента на Руската федерация, председателя на Висшия евразийски икономически съвет Владимир Путин ще се проведе заседание на ВЕИС с участието на държавните глави на Евразийския икономически съюз и председател на борда на Евразийската икономическа комисия Михаил Мясникович.

Обсъждани са 17 теми, сред които изпълнението на Стратегическите насоки за развитие на Евразийската икономическа интеграция до 2025 г.; изпълнението на Основните насоки за международната дейност на ЕИС за 2022 г.; предоставяне на финансова помощ при изпълнението от страните от Съюза на проекти за съвместно сътрудничество в промишлеността; резултатите от мониторинга на прилагането през 2021-2022 г. от страните от ЕИС на разпоредбите, предвидени в Правилата за регулиране на търговията с услуги, установяване и дейности; прилагане на планове за либерализация на отделните сектори на услугите в Съюза и редица други ключови теми от евразийската интеграция.

Keywords
supremeeurasianeconomic council

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.