Support Your Freedom to Speak:
Tutorials
Tutorials
1:23
15. Zapisywanie uczestników do kursów Moodle
3:52
14. Tworzenie kursu w Moodle
20 views ● 2 days ago
10:06
13. Dodawanie testu do kursu Moodle
22 views ● 2 days ago
8:10
12. Dodawanie zadania do kursu Moodle
21 views ● 2 days ago
4:28
11. Dodawanie zasobu książki do kursu Moodle
3:27
10. Dodawanie zasobów do kursu Moodle
20 views ● 2 days ago
8:29
09. Dodawanie aktywności do kursu Moodle
5:53
07. Edycja kursu Moodle
20 views ● 3 days ago
2:03
05. Powiadomienia Moodle
34 views ● 3 days ago
19:47
06. Edycja ustawień kursu Moodle
35 views ● 3 days ago
1:03
04. Czat Moodle
36 views ● 3 days ago
7:49
03. Menu użytkownika Moodle
65 views ● 3 days ago
11:40
02. Zapoznanie się z platformą Moodle
56 views ● 3 days ago
5:07
01. Wprowadzenie do platformy Moodle
58 views ● 3 days ago