Support Your Freedom to Speak:
Demonstration for Freedom Copenhagen Denmark against Fascism Part 9 Finale (09.01.2021)
10 views
channel image
Kim Osbøl
Published 7 days ago |
Danmarks Riges Grundlov (Grundloven)
§ 12. Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver den gennem ministrene.
§ 13. Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169

Martin Tidsvilde fortæller hvad der foregår lige nu og hvem der har ansvaret (magten) [21.12.2020]
https://www.bitchute.com/video/ackBpjYyKgej/

Frihed eller Fascisme? [Pædofili] Copenhagen, Denmark 02.12.2020
https://www.bitchute.com/video/zQEiFTBv5mQ2/

Torch-Demonstration Copenhagen, Denmark [13.11.2020]
https://www.bitchute.com/video/LPeSXyhZC4rp/

Hvad er det vi kæmper for? København d 04.11.2020
https://www.bitchute.com/video/q3jztqQPH27V/

20 juni 2020. Falke vs. "Folkebevægelsen For Frihed"
https://www.bitchute.com/video/dnqagNuubtIW/

Hvilke myndigheder anbefalede 'nedlukning' af Danmark? [28.05.2020 Debatten: Coronakrisens pris]
https://www.bitchute.com/video/oC0Q3cnKXiei/

1 maj 2020 Fælledparken - Part 3 (Falke Thue Mikailsen Fuld tale)
https://www.bitchute.com/video/WXCCTKaVzyrq/

'For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places'
Keywords
CopenhagenDemonstrationDenmarkfreedom

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.