Support Your Freedom to Speak:
Lösningen video 5
781 views
channel image
Lösningen
Published 2 years ago |
Lösningen video 5

Ladda ned sanningsredogörelsen:
https://www.dropbox.com/scl/fi/y2zzya3cm3qj4cz1hrlbs/L-sningen-5-sanningsredog-relsen-version-1.docx?dl=0&;rlkey=8fon3tbaeddzn0ajzl0tvakqz

Du kan ladda ned filen från YouTube länken utan att öppna dropbox kontot.
Vet inte varför det blir så under Brighteon...

Gå till YouTube kanalens version av denna video och ladda ned från video beskrivningen.
https://www.youtube.com/watch?v=x-mUPvcu4wE
--------------------------------------------------------------------
Anslut dig till lösningen gruppen:
https://losningen.wixsite.com/my-site
1. Klicka logga in
2. Registrera dig
3. Vänta på bekräftelse
- det kan ta några dagar då tekniska problem ska lösas
--------------------------------------------------------------------
Allt jag gör är för oss alla. Inga kostnader för er. Bara för mig.
Keywords
common lawlosningenthe solution

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.