Support Your Freedom to Speak:
SVERIGE GRANSKAS: Mikael Nordfors No Effect Of Lockdown And Social Distancing On Covid 19 Mortality 2020 12 20
335 views
channel image
LegeNet
Published a year ago |
Spegling av SVERIGE GRANSKAS podd publicerad 2020-12-20T21:58:43Z som ljudfil mp3 på SoundCloud, här med efteråt tillagd bild för video mp4 publicering.

Resten nedan är från den ursprungliga publiceringen:

Öppna upp Sverige, Sveriges Regering och deras medlöpare är delgivna om meddelat ansvar i Covid bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

FAKTA UTIFRÅN STYRKT VETENSKAP ENLIGT MIKAEL NORDFORS

Sprid vidare!

No effect of Lockdown and Social Distancing on Covid 19 mortality

Mikael Nordfors MD, co-founder of the World Freedom Alliance, Peoples Court and World Doctor Alliance

Du läser de 6 sidorna om No effect of Lockdown and Social Distancing on Covid 19 mortality här
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/20/no-effect-of-lockdown-and-social-distancing-on-covid-19-mortality-mikael-nordfors-md-co-founder-of-the-world-freedom-alliance-peoples-court-and-world-corona-bedragerietbrott-mot-mansklighet/

LYSSNA PÅ MIKAEL NORDFORS LÅT
We are the sovereigns
https://www.youtube.com/watch?v=pR-dTUR__x0&;feature=youtu.be


FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN har erkänt Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Dr Mikael Nordfors är en mycket god medmänniska, med stort hjärta, kompetent och därtill har stort civilkurage och ryggrad, stort mod och värnar om nationen Sveriges medborgare, delger om sanningen och verkligheten om pågående vansinne i Sverige.

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten.

LYSSNA PÅ FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS ERKÄNNANDE HÄR

SVERIGE GRANSKAS
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN Erkänner Corona Bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten 2020 12 17
https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheten-erkanner-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-2020-12-17

Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån Corona bedrägeriet mot nationen Sveriges medborgare erkänns av FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN.

DET EXISTERAR SÅLEDES INGEN WHO PANDEMI, SOM BEVISLIGEN ÄR CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Pär Vikström, gd staben, Folkhälsomyndigheten, ringdes upp denna dag, på telefon nr 010 - 205 21 75, om vad Folkhälsomyndigheten själva har erkänt och publicerat, du läser det här, citat

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19
Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19.

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte

Slut citat

Källa till ovan citerat
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19?fbclid=IwAR2Xc4X5SaOHKWPfLsEdw_vAskGvxQnMvHvnfsP0Dz4iY5Wf_4uiFBoJybA

LÄS OCKSÅ

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
https://lagen.nu/2014:406

Inspelare av samtalet

Ulf Bittner

Om och av Ulf Bittner kan du läsa mera
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Ytterligare mera intervjuer/samtal i SVERIGE GRANSKAS serien
https://soundcloud.com/ulf-bittner [Den som nu är borttagen.]
Keywords
soundcloudsverige granskasulf bittnermikael nordfors mdco-founder of the world freedom alliancepeoples court and world doctor alliance

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.