Support Your Freedom to Speak:
Viktig talan till Statsminister Ulf Kristersson. Amira och William Thorson
channel image
TowardsTheLight
245 Subscribers
20 views
Published 3 months ago

Vi framför en viktig talan till Sveriges Statsminister och folkets främsta företrädare Ulf Kristersson.


Vi framför vår talan sakligt och respektfullt med tydliga referenser och levande bilder och vi kräver vänlig med våra unika omständigheter, ett ärligt svar från Ulf i enlighet med värdighet och respekt.


"Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet" -Regeringsformen 1:2


En underbar kvinna: Aan Soliman - Amira - en kärleksfull mamma till 5 svenskfödda barn, som är omtyckt av alla som känner henne och som har tagit hand om sina barn dag och natt i hela deras liv, har nu bestulits alla sina söner och sina döttrar, rätten till sitt familjeliv, rätten att vara tillsammans med sin egen man som hon levt med på detta land i 10 år, och rätten till sin frihet och värdighet som kvinna och mamma - för att låsas in på något som kallas för en förvaringsplats.


"Alla människors är födda fria och lika i värdighet och rättigheter, de har utrustats med ett förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap." -Mänskliga rättigheter artikel 1.


"Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig

eller förnedrande behandling eller bestraffning."

- Mänskliga rättigheter artikel 5.


"Lag eller annan föreskrift för inte meddelas i strid med de mänskliga rättigheterna eller de grundläggande friheterna." -Regeringsformen 2:19.


Det som denna kvinna utsätts för är grymt, omänskligt och förnedrande och vi kräver att statsminister Ulf som är högst ansvarig för den regering som skall se till att Sverige helt och fullt följer mänskliga rättigheter, ser till att stoppa denna grymhet omgående och att denna fina kvinna sedan ges rätt att reda ut sina ärenden i lugn och ro.


Vi kräver ingen särbehandling, men vi kräver ärlighet, förnuft och samvete och allt som krävs för att förstå att det som sker är fel och att det som denna kvinna utsätts för är grymt - är lite mänskligt förnuft och samvete. Det är allt, och det är allt vi kräver.


Vi söker inte någon pajkastning av något slag och vi söker inte att tala nedvärderande om någon människa eller någon myndighet.


Vi önskar reda ut vårt ärende öppet och ärligt med fakta och bevis utan att förödmjuka någon och vi ber vänner och allmänheten att bevittna vår talan, hur vårt ärende fortlöper och statsministerns svar och vi är tacksamma till alla som delar vår talan och till alla som skriver och kommenterar i ett vårdat språk.


"Kärlek skyler allt som är brutet."


Källa:

https://www.youtube.com/@J.Thorson/videos

Keywords
agenda 2030digital currencydigital idgreen agenda

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.