Video
Audio
Bygg et hus for Herren!
2 views • 05/23/2020
Bygg et hus for Herren!
11. mai 2020

Jeg sitter innfor Herrens åsyn etter tidlig morgentur, med lovsang på øret og kjenner litt på takknemlighet for at budskapet Han gav meg i går (søndag 10. mai). Det ble godt mottatt da jeg fremførte det i menigheten, spesielt dette med at vi etterhvert skal høre Guds stemme slik som Moses gjorde. Og i det samme øyeblikket kommer Herrens nærvær over meg, og i det jeg løfter hendene, ser jeg en stor megafon som kommer ned fra Himmelen. Den likner på samme tid en stor kirkeklokke av kobber eller messing, da det er et slags grønnskjær rundt den.

Så hører jeg fra megafonen «Jeg ELSKER deg, min sønn!», og det treffer meg som trykkbølger, og gir gjenklang i hele meg, og spesielt i brystregionen. Jeg kjenner at jeg gråter ganske kraftig, i det lydbølgene treffer meg, og så fortsetter Herren å tale til meg.
Noe av det Han sa, oppfattet jeg i ettertid som personlig, men resten av budskapet som kom, ønsker jeg å dele med dere, for det opplever jeg var hensikten med dette budskapet.

Det neste jeg hører, er et ord jeg kjenner godt, og som jeg ble minnet på tidligere på dagen: «Det du hører, skriv det tydelig ned på tavlene, så det kan leses med letthet!» – Habakkuk 2:1-3
Og da var det jeg grep telefonen for å begynne å skrive...

Jeg setter meg ned igjen, og spør Herren om Han har noe mer på hjertet, og da hører jeg Han si:
Du skal skrive dette: «Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, mens dette huset ligger i ruiner?
Nå sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvordan det går dere! Dere sår mye, men høster lite i hus. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men slokker ikke tørsten. Dere kler dere, men ingen blir varm. Og den som tjener for lønn, får lønnen i en pung med hull i.
«Så sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvordan det går dere! Gå opp i fjellet og hent tømmer! Bygg huset! Så vil jeg ha behag i det og herliggjøre meg, sier Herren.» – Haggai 1:4-8

Jeg snakker ikke lenger om å bygge et tempel med menneskehender. Jeg har tatt bolig inni dere, derfor vil Jeg at dere skal bygge en bolig som er verdig til å ta imot Min herlighet. Ja, frelsen er av bare nåde, men hellighet og gudsfrykt kommer gjennom at dere selv renser dere, liksom Jeg er ren! «Hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, liksom Han er ren.» – 1. Johannes 3:3

På samme måte som Jeg rev ned tempelet i Jerusalem, og ikke lot det være igjen stein oppå stein, så vil Jeg legge denne verden i grus? Likner det ikke Meg å gjøre slik, sier du? Hvis Jeg ikke sparte det aller helligste til Mitt eget utvalgte folk, Israel, hvordan kan du tro at Jeg vil spare verdens riker som har djevelen til far?
La deg ikke forføre - hele verden ligger i det onde, og syndebegeret er fullt!
– 1. Mosebok 15:13-16. Tiden for Min dom er allerede overmoden, det er kun Min godhet som holder tilbake, for at noen (Så mange som mulig) skal bli frelst!)
Derfor må dere bare jobbe på spreng, for natten kommer da ingen kan arbeide. Det vil si; Jeg har spart Mine utvalgte og englene til å gå ut og bringe inn høsten, midt under nattens mørke. – Jesaja 60:1-2 Og når alle har hørt, da vil Jeg komme tilbake for å dømme levende og døde. – Matteus 24:14, 1. Peter 4:5
Jeg skulle ønske jeg kunne rope like sterkt inn i dere alle, men dere vil ikke høre. Dere holder for ørene, og tenker at: «dette kan ikke være sant! Gud er jo bare en god og kjærlig Gud, full av nåde og miskunnhet.»

Da sier Jeg, at du bør blåse støv av Bibelen din, og lese litt om hvordan Jeg grep inn da Jeg levde blant mitt folk Israel. «Ja, men det var i gamle-testamentlig tid, nå er vi i det nye testamentets tid,» sier du!

Har du ikke hørt at Mitt navn er; «Jeg ER!» – 2. Mosebok 3:14

Fra evighet og til evighet, «Er Jeg!» – Salomos Ordspråk 8:23

Les om Noahs dager! Hvordan så det samfunnet ut? Verden var sunket ned i det ytterste mørke, og det var bare vold og krig overalt, og Jeg angret på at Jeg hadde skapt menneskene.
Har Jeg ikke sagt dere, at før Menneskesønnen kommer tilbake, skal verden være som den var på Noahs dager? – Matteus 24:37
La deg ikke forføre av menneskers bud og læresetninger. Jeg er fra evighet og til evighet av den samme, og Jeg kommer tilbake for å dømme levende og døde!

Til slutt vil Jeg si: «Vær hellig, liksom Jeg er hellig!» – 3. Mosebok 19:2
«Bli ren, liksom Jeg er ren!» – 1. Johannes 3:3

Rens ditt tempel, så Jeg kan ta bolig inni deg med HELE Min fylde, og overstrømme deg med Min kraft og herlighet!

«Hellige dere, for i morgen gjør Jeg under!» – Josva 3:5


Hilsen din Far, som Elsker deg med en EVIG kjærlighet

Gud, din far
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.