Support Your Freedom to Speak:
Folkets Radio: Lägesrapport från Israel
2010 views
channel image
Folkets Radio
Published 6 months ago |
Vad är det som händer egentligen?

Runtom i världen har det skett enorma protester den senaste tiden.

Protesterna handlar om rätten att röra sig fritt i samhället, om rätten att bestämma över sin egen kropp, om oron över att barn nu ska påtvingas ett vaccin vars konsekvenser för hälsan inte är klarlagda. Och om oro för försörjning och framtid.

Det rapporteras ytterst lite om detta på nyheterna.

Därför gör vi detta ”Svep över världen”, där vi pratar med människor som bor i dessa länder om hur de ser på utvecklingen.

Först ut är Avital Livny, en tvåbarnsmamma som bor i Tel Aviv, och som har skapat Testimony Project, för att dokumentera vittnesmål från israeler som skadats av de nya vaccinerna.

https://www.vaxtestimonies.org/en/?fbclid=IwAR187jtdn8ypjA8tSDd4a-B0sZObQRkZ1l-HCiFFyN5tpNcl_G5hCxW7jss
Keywords
vaccinecovid-19green pass

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.