Video
Audio
Kam Helovinas, o kam – Rimties metas 2019 11 01 Kazimieras Juraitis, Ieva Narbutaitė ir Šuo Briedis
172 views • 11/07/2019
Kam Helovinas, o kam – Ramybės metas 2019 11 01 Kazimieras Juraitis ir Ieva Narbutaitė
Naujos mados keičia ir Lietuvos tradicijas. Anksčiau Vėlinės būdavo Rimties ir Susikaupimo metas, šiandien kai kam jis tapo pokštų ir pajuokavimų diena.
Įsižiūrėjusi į vedusį ir darniai su šeima gyvenantį Kazimierą Juraitį, teisėja Ieva Narbutaitė nutarė pasinaudoti savo tarnybine padėtimi ir padaryti taip, kad jos nelaimingos Meilės objektas būtų visados pasiekiamas naktį: ji nuteisė Kazimierą Juraitį kasdien nuo 23 val. nakties būti namuose! Viskas būtų pakenčiama, jeigu ne kartu gyvenantis šuo Briedis: jis niekaip žmogiškų meilės aiškinimųsi nesupranta, todėl kai naktį kažkas tikrina, ar jau namie Kazimieras Juraitis, ar čia nakvoja? Briedis pasiunta loti ir pažadina visą daugiabutį, nekalbant jau apie buto gyventojus.
Dėl šios nelaimingos Ievos Narbutaitės meilės viešai kreipiamės į Gen.Prokuratūrą, Vyriausiąjį policijos komisariatą ir, žinoma, Gyvūnų apsaugos tarnybą.
Kazimieras Juraitis

Prašau skirti laikiną policijos apsaugą nuo dienomis teisėja dirbančios Ievos Narbutaitės persekiojimo.
Dieną dirbdama teisėja, Ieva Narbutaitė savo nuosprendžiu įpareigojo vedusį nuteistąjį kasdien nuo 23 val. būti namuose, t.y. kad Temidei jis būtų pasiekiamas naktį. Savo akivaizdžią simpatiją vedusiam nuteistajam rodo per tarpininkus – Probacijos tarnybą.
Nuteistasis Kazimieras Juraitis gyvena ne savo, o jo uošvio ir žmonos bute. Tame pačiame bute, be jau minėto garbaus amžiaus uošvio, dar gyvena ir Kazimiero Juraičio žmonos sesuo, ir žmona su trimis nepilnamečiais vaikais, ir šuo Briedis. Skambutis į buto duris naktį, kai Probacijos tarnyba pagal naktimis priekabiaujančios Ievos Narbutaitės nuosprendį – "pokštą" tikrina, ar Kazimieras Juraitis nakvoja nurodytu adresu, pažadina ir niekuo dėtus 3 nepilnamečius vaikus, ir dar dvi atskiras šeimas, ir šunį Briedį !
Š.m. spalio 27 dieną visą šią išplėstinę šeimą iš miego 23 val. 30 min. pakėlė skambutis iš laiptinės telefono, o pakėlęs telefoną, išgirdau mandagų moterišką balsą: "Čia Probacijos tarnyba, ar jūs Kazimieras Juraitis? Jeigu taip, tai Labos Nakties! ". Nepriklausomai nuo to, kad skambinęs asmuo buvo pabrėžtinai mandagus, jo skambutis pažadino visus buto gyventojus, o kad jie tikrai prabustų, prie durų skambučio savo lojimu uoliai prisidėjo šuo Briedis.
Š.m. spalio 29 dieną su uošviu, žmona ir viena iš dukterų išvykome į Šiaulius tvarkyti giminių kapų ir neseniai mirusios giminaitės buto (įrodymas – automobilinės krovininės priekabos Šiauliuose nuomos dokumentai, kuriuos pridedame). Probacijos tarnybai nepranešiau, nes prašyti leidimo kapams tvarkyti, reikštų išėjusiųjų Anapilin atminimo išniekinimą. O pagal Probacijos tarnybos inspektorės Irinos Sinkevič išaiškinimą, "pranešti" negalima, reikia Probacijos tarnybos LEIDIMO (bet kuriuo atveju konfliktas užprogramuotas, nes jeigu drausmingas pilietis apie išvykimą "praneš" nelaukdamas leidimo – bus konfliktas su Probacijos tarnyba, o prašyti leidimo reikštų Mirusiųjų atminimo išniekinimą, o be to, kas bus, jeigu tarnyba išvykti neleis? Vienintelė išeitis, mažinant konfliktinių situacijų galimybę – tiesiog daryti, kas būtina daryti, nekreipiant dėmesio į galimas pasekmes).
Spalio 30 dienos rytą mums į Šiaulius skambina 12 metų dukra ir pasakoja: "pirmą valandą nakties mane pažadino Briedžio lojimas, nes kažkas skambino į duris. Kai paklausiau "kas čia?", atsakė "Aš". Pamaniau, kad čia jūs sugrįžote, ir įleidau. O atėjo policininkais apsirengę žmonės. Klausė, kas čia dar gyvena, ar tėtis čia būna. Kažko dar klausė, bet Briedis labai lojo ir išvis – miego labai norėjau, tai nieko nesupratau ir nelabai prisimenu, apie ką kalbėjom. O kodėl teta su jais nekalbėjo? Ji galvojo, kad čia jūs grįžote, o policija daugiau nieko neklausė".
Vos tik gavęs šį skambutį, bandėme prisiskambinti Probacijos tarnybos inspektorei Irinai Sinkevič, tačiau ji neatsiliepia ligi šiolei. Oficialių pranešimų iš tarnybos nei telefonu, nei paštu negavau. Darau prielaidą, kad tris mūsų buto šeimas naktimis persekioja dienomis dirbanti teisėja Ieva Narbutaitė, kuri naudodamasi tarnybine padėtimi, nori mane išskirti su šeima.
Prašau ištirti, kas ir kokiu tikslu š.m. spalio 27 ir 29-30 naktimis veržėsi į mūsų butą, nes buto šeimininkas (t.y. uošvis) netiki, kad taip elgtis galėtų policija. Negali būti, esą, kad policija į duris skambinėtų ir visus pažadinusi nueitų, arba mažamečius vaikus be suaugusiųjų iš miego keltų ir apklausinėtų... Sako, kad tai neva mano meilužė Ieva Narbutaitė visus terorizuoja... Neva dieną ji teisėja, o va naaaaktįįį...
Prašau mano šeimai nedelsiant skirti policijos apsaugą nuo Ievos Narbutaitės, nes anksčiau mūsų rimtį patikimai saugojusios profesoriaus V.Landsbergio apsaugos stebėjimo kameros šiuo atveju jau nebepadeda.

Pagarbiai,
Kazimieras Juraitis
Dienomis dirbančios teisėja Ievos Narbutaitės
persekiojimo auka
+370 659 86238
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.