Support Your Freedom to Speak:
Q - We are the Plan (Official) by Joe M (Lithuanian translation)
channel image
Visatos Kelionė
55 Subscribers
11395 views
Published 3 years ago
Tai nėra fantazija. Jie tiesiog privertė mus galvoti, kad taip yra. BŪKITE BUDRŪS! Viskas yra melas. Mus buvo ketinta nuleisti į tualetą, bet tada stebuklingai buvome išgelbėti - visi, kol buvome susitelkę į viską, išskyrus į tai, kas yra labiausiai transformuojantis įvykis gyvojoje istorijoje.

Author - Joey M
Išvertė ir įgarsino - Visatos Kelionė
Keywords
saveworldqanonplanvisatoskelionekarzygys

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.