Video
Audio
QdraLT ir Kazimierą Juraitį puola troliai 2019 11 07
853 views • 11/08/2019
Kazimiero Juraičio pokalbių laidas su QAnonu pradėjo blokuoti "megztosios beretės" - internetiniai troliai. Prasidėjo masiniai melagingi skundai į jutubo administraciją, dėl ko pradėtos blokuoti kazimiero Juraičio jutubo kanalo veikla. Įdomiausia, kad blokuojamas pokalbis apie marksizmą lenininzmą. Išeina, kad buvusio marksizmo-leninizmo dėstytojo prof. Vytauto Landsbergio pasekėjai (o juk jie ir sudaro pagrindines "megztųjų berečių" Lietuvoje gretas) niršta, kad kritiškai kalbama apie marksizmą leninizmą...
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.