Support Your Freedom to Speak:
Dr. Erickson COVID-19 Briefing
42 views
channel image
Everything you need to know
Published a year ago |
Låt oss lyssna på vad 2 akutvårdsläkare, utbildade i virologi / immunologi och med tillsammans över 40 års erfarenhet säger om covid-19 situationen. De ställer sig frågan: ”Ser vi en rimlig reaktion? Följer vi vetenskaplig praxis i vårt sätt att möta pandemin”. Deras svar på frågan är nej.
Det de gjort är att de följt utvecklingen från start på väldigt, väldigt nära håll. De arbetar praktiskt med verkliga fall. De analyserar data/ statistik – inte bara i sitt eget county och sin egen stat (Kalifornien) utan i landet i stort (USA) och till och med världen i stort.
Deras insikt är att Covid-19 inte är signifikant värre än en vanlig säsongsinfluensa. Varken vad gäller spridning eller antal dödsfall. De förstår inte samhällets reaktion. De förstår inte varför vi stänger ner företag, sänder hem dess anställda, stänger ner skolor, restauranger och caféer o.s.v. Reaktionen är inte rimlig. De upprepar det gång på gång: ”Samhällets reaktion är inte vetenskapligt förankrad”.
De poängterar att råden vi får är tveksamma. Javisst, för människor som är gamla, svaga och redan har nedsatt funktion pga andra sjukdomar så är reaktionen rimlig. Men inte för samhället som helhet. Inte för människor som är friska
Keywords
controlpandemicUSACovid-19covid19pandemistatistikdoktorspresskonferens

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.
Related videos