Video
Audio
Nerijus Futramentas - kriminalinė pravardė "Smirdžius" 2020 07 Kazimieras Juraitis
339 views • 08/26/2020
Nerijus Futramentas (kriminalinė pravardė Smirdžius - Voniučka) - apie 190 cm. ūgio, plikas, žvilgsnis išprotėjęs, mikčioja. Pravardę gavo dėl savo supuvusių moralinių - elgesio savybių. Įtvirtinant jo, kaip netikėlio ir Smirdaliaus statusą, kalinių bendruomenės 4 kartus nuteistas žeminančia bausme - atvirai apipilti išmatomis, kas ir buvo padaryta. Bausmę įvykdė kalėjimo "gaidžiai". Smirdžių apibūdinantys pasakojimai ir legendos: jis savo motiną, kuri dirbo kalėjimo virtuvėje, iškrėtė ieoškadamas vagiamo maisto, o savo poelgį motyvavo "mamyte, mano darbas toks". O kada kalėjimo teritorijoje krovinius vežiojo arkliais, jis į visas kumelių užpakalines angas kiek pasiekdamas kišdavo savo ranką, ieškodamas draudžiamų daiktų (medžiagų).
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.