Support Your Freedom to Speak:Shop Now

Mikroaaltojen vaarallisuus - Brittitiedustelupalvelun entinen työntekijä kertoo

13 views

Another Point Of View

Published: 5 months ago

www.totuussyovasta.fi/5g/
Sotilasteknologiaa, josta sinun ei haluta tietävän: Sodankylässä sijaitsevat antennit osa asejärjestelmää, jolla pystytään myös manipuloimaan ihmisiä.
http://www.ilmastonmuokkaus.fi/haarp/eun-parlamentin-dokumentti-haarpista/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//FI#_part7_def22

Tags

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.