Support Your Freedom to Speak:Shop Now

HAARP (suomessa EISCAT) on EU:n parlamentin mukaan asejärjestelmä - Ex kansanedustaja Jesse Ventura tutkii

12 views

Another Point Of View

Published: 14 days ago

Lisää aiheesta: www.ilmastonmuokkaus.fi ja www.kemikaalivanat.fi
Sodankylässä sijaitseva antennirykelmä on osa EISCAT:tia. Sen antenneja on myös Tromssassa ja Kiirunassa.
Helsingin yliopisto on projektin "bulvaani", mutta kyse on sotilaallisesta teknologiasta. Armeijat ja tiedustelupalvelut haluavat salata teknologian mutta dokumentteihin perehtyminen valottaa "HAARPpien" kykyjä.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//FI#_part7_def22

Tags

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.