Κωνσταντίνος Βαθιώτης: «Η δικαστική εξουσία ως φυσαρμόνικα της Διοίκησης».
127 views • 09/30/2021
Κωνσταντίνος Βαθιώτης: «Η δικαστική εξουσία ως φυσαρμόνικα της Διοίκησης» https://ugetube.com/watch/oHiJtxqsvOuTfe7 , https://rumble.com/vn5rcb-38899883.html . ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/kvathiot/posts/4909007912446946 . 24/9/2021.

Ότι σε μια δικτατορία δεν έχει κανένα νόημα να ακολουθεί ο πολίτης την δικαστική οδό, όπως ουδείς θα διενοείτο να προστρέξει στα λυκόπουλα για να ζητήσει προστασία από τον λύκο, και ότι το ίδιο ισχύει κατ’ ανάγκην και για την πρωτοφανή στην ιστορία της ανθρωπότητας υγειονομική δικτατορία...
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.