Support Your Freedom to Speak:
Barnevernet og politi på hjemmebesøk kaster ut anstand
22 views
channel image
FalconsCAFE Sharing is caring
Published 2 years ago |
Speil. Kilde
Barnevernet og politi på hjemmebesøk kaster ut anstand https://is.gd/Tn1w9C

Quote: "Sauda barnevern kommer på hjemmebesøk og har med seg politiet som skal "trygge situasjonen" som barnevernet fint kaller det. Etter påtvunget enesamtaler påstår barnevernet at jeg sitter bak min far i stuemøblene og seksuelt beføler han på ryggen der vitne sitter rett ovenfor og observerer at det ikke er tilfelle. Men når politiet Harald Ramnefjell, kollega... og saksbehandler Solveig Steinsland og Synne Fatnes Skorpe kaster ut vårt eneste vitne er ikke hun lenger tilstede og kan ikke se til barnevernets påfallende handlingsmetoder, så når hjemmebesøket er over og barneverntjenesten skal gå, heter det i rapporten at jeg står i trappen og seksuelt beføler pappa på ryggen. Journalnotater fra Konsulent Hege Braseth etter "vurdering observasjon" står det følgende «Barna synes å leve i et strengt kontrollregime underlagt far» Hvor er den fagelige dokumentasjonen her? (Alle bekymringer, dokumenter og rapporter som er skrevet av skoler, barnevernet og politiet er ikke basert på fagelighet og saklighet derfor ikke reelt) Besøk også bloggen der jeg fronter min sak : https://tonjeomdahl.blog/ "
-
Forandringsfabrikken, fabrikkleder Marit Sanner, barnevern, propaganda, realiteter. Ved Tonje Omdahl https://is.gd/Dxj939

Film:- Debatt om barnevern//Solveig Horne + https://is.gd/Tm0Nva >> 38 min 29 sek >> ***** "Eg vil gjerna stilla et spørsmål .." ***** Den korporative snakkemaskina går planlagt programmert i ring med repetisjon, sedvanlig ansvarsfraskrivelse i alle ledd, systemisk notorisk løgnaktighet og svindel, demonstrert inkompetanse

Barnevern, korporativ forretningsvirksomhet, menneskehandel, statlig maktmisbruk, kriminelt syndikat https://is.gd/Cv6i1O

The Hidden Scandals of Norway shows we need the worlds attention https://alternativ-media.com/2018/12/21/the-hidden-scandals-of-norway-shows-we-need-the-worlds-attention/ & Mr. Bowen, See people https://333rebuke.com/

Martial Arts and Peoples Council for the Protection of Children against government child abuse https://is.gd/KIxtrv

New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination https://is.gd/ylDmrl

The second wave - The planned 60GHz millimeter wave attack in schools https://is.gd/lvUR3D

5G and all you need to know of the genocide agenda (Enhanced) https://is.gd/LN2bI0

What is 5G with Mark Steele Save Us Now https://is.gd/atkfjR

Poster and flyer collection. Plakat og flyveblad kolleksjon https://is.gd/X8QHv1

2020 10 on top videos in right column https://is.gd/80GXZw
Keywords
barnevernkorporasjonmenneskehandelinstitusjonalisert inkompetansekriminelt syndikat

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.