Video
Audio
Czy Amightywind Jest Naprawdę Sektą?
35 views • 11/13/2020
To polskie tlumaczenie filmu z Amightywind demaskuje satanistów, którzy atakują prawdziwego Proroka Elisabeth Elijah. Okultyści podrabiają istniejące materiały filmowe innych, podrabiają je tak, aby zniesławić, poniżyć dziecko BOŻE. Film ten demaskuje również tych Polaków, którzy używają filmy satanistów do ataku na Misję Ostatniej Szansy. Na przykład demaskuje on nienawistne ataki Iwony i Karola. Iwona (Abiyah Eliana Magid on FB) i Karol/Jacob, (Jahcob Freeman, on Facebooku w lipcu, 2014) Oni atakują Misję Ostatniej Szansy Amightywind, która jest Misją BOGA JAHWEH i ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH. Oni opierają się na oskarżeniach sfabrykowanych przez satanistów. Te fałszywe oskarżenia przedstawiają jako fakty i podżegują użytkowników FB przeciw BOGU i Prorokowi Elisabeth Elijah i przeciw Misjonarzom z Amightywind.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.