Vasatåget 1:a Maj i Stockholm 2021
31 views • 05/03/2021
Vasatåget 1:a maj - för frihet och sanning - gick från Norra Bantorget till Vasaparken. På denna heliga dag drevs polisen att försöka stoppa ett majtåg på initiativ av folket. Dr Michael Yeadon fd forskningschef vid Pfizer blev visselblåsare och han har en stor betydelse för att förstå manifestationen. Hans kommentarer åtföljer tåget och förklarar motiven till varför folk demonstrerar och kanske kan de som är öppna för att förstå dem också förstå frihetsrörelsen. Som Dr Yeadon säger: Du som tror på skräckpropagandan har fastnat i auktoritetstroende och rädsla och väljer att lyda alla inskränkningar, injicera genmanipulerande vax och riskera gå mot egen undergång. De som protesterar anser att Sveriges folkvalda har underordnat sig en yttre makt som med hotet om sjukdom som vapen skrämt upp befolkningen och fått den att lyda och underkasta sig. Dr Yeadon säger: Om du inte lyder instruktionerna under de närmaste veckorna skulle deras makt vara över. Men han tror att om vi kommer till en punkt av ett så kallat vaccinpass, då har vi förlorat chansen att ta tillbaka vårt samhälle. Och du kommer att ångra att du gått med på det.”
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.