Support Your Freedom to Speak:
Defamation (Zniesławienie) - The Indoctrination of Young Jews
20 views
channel image
AYA - Awaken Your Awareness
Published 2 months ago |
This is how the Jews distort the history and reality. If they are told from birth that the whole world hates them, then ... they hate the rest of the world.
The most incriminating scene in this film is the moment (1:25:00) when a group of young Jewish tourists mourns over the victims of the Auschwitz Concentration Camp at the site of the exhibition with personal belongings taken from prisoners.
Little do they realise that they are mourning over the Polish victims, not the Jewish ones as the Auschwitz Concentration Camp never was, and was never meant to be a camp for Jews, and this is exactly how the indoctrination works.

W taki sposób Żydzi zniekształcają historię i rzeczywistość. Jeśli od urodzenia mówi się im, że cały świat ich nienawidzi, to… nienawidzą reszty świata.
Najbardziej obciążającą sceną w tym filmie jest moment (1:25:00), kiedy grupa młodych żydowskich turystów opłakuje ofiary Auschwitz na terenie wystawy z rzeczami osobistymi odebranymi więźniom.
Nie zdają sobie sprawy z tego, że opłakują polskie ofiary a nie żydowskie bo obóz koncentracyjny w Oświęcimiu nigdy nie był i nigdy nie miał być obozem przeznaczonym dla Żydów.
I tak właśnie działa indoktrynacja.
Keywords
adlAuschwitzdefamationjewszionists

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.
Related videos