Support Your Freedom to Speak:
Bitės, Bubilas, levitacija ir mes - 2019 09 11
channel image
QdraLT
586 Subscribers
687 views
Published 4 years ago
Bitės, Egiptas, levitacija 2019 09 11 Kazimieras Juraitis ir LTAnon Qdra (Kūdra)
Bitės – vabzdžiai, kurie nuo seno laikomi "šventais gyvuliais". Vienintelė pasaulyje egiptologė, mokanti lietuvių kalbą Marija Rudzinskaitė-Arcimavičienė apie egiptietiškus hieroglifus rašė: hieroglifas, vaizduojantis bitę, reiškė ir vabzdį, ir faraoną, ir visą valstybę, o tariamas buvo "BITI". Egiptiečiai darnią žmonių visuomenę lygino su bičių šeimos sandara. O bičių šeima susideda iš motinėlės, tranų ir bičių darbininkių. Motinėlė deda kiaušinėlius (perus), bitės darbininkės atlieka visus darbus, pradedant lizdo valymu, baigiant maisto atsargų ruošimu, o vienintelė tranų funkcija – apvaisinti motinėlę. Po šios garbingos misijos atlikimo tranas žūva. Tranai visi taipogi žūva, kai pasibaigus medunešiui, šeima jų atsikrato kaip nereikalingo, parazitinio balasto ir visus juos išvaro. Tuo atveju, jeigu motinėlė žūva, arba tampa nevaisinga, šeima tampa tranine: avilyje prisidaugina tranų ir ši visuomenė perspektyvų nebeturi.
Situacija Lietuvoje atitinka būtent traninės šeimos modelį: motinėlė (aukščiausia valdžia) Tauta nebesirūpina, todėl didėja parazitinio darinio – tranų (LR Seimas ir valdžios biurokratai), o bitės darbininkės, t.y. Tauta, masiškai bėga iš avilio (Lietuvos).
Bičių Dievas – Bubilas. Pasak kai kurių šaltinių, gerai sugyvenant su Bubilu, galima puikiai skraidyti – levituoti. Nes bičių skraidymas tik iš dalies pagrįstas aerodinamika, jos sukuria ir išnaudoja specialius laukus, nugalinčius gravitaciją,.
Keywords
educationbeesbitesantigravitacija

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.