Support Your Freedom to Speak:
Czy mamy dzisiaj kapłaństwo Melchizedeka na ziemi? Bynajmniej!
10 views
channel image
Na-Poczatku
Published a year ago |
Czy Biblia mówi, że dzisiaj na ziemi istnieje kapłaństwo Melchizedeka?
Czy wierzący staje się kapłanem w porządku Melchizedeka?
Odpowiem, że nie!
Czy Jaszua jest dzisiaj arcykapłanem w porządku Melchizedeka na ziemi?
Odpowiem, nie!
Przestudiujmy razem i zbadajmy informacje ze starożytnego Bliskiego Wschodu, które ułatwią nam zrozumienie i poznanie właściwego kontekstu kapłaństwa Aarona i rolę, jaką odgrywa ono w ziemskim Przybytku.
List do Hebrajczyków 8:4 wyraźnie mówi, że gdyby Jaszua był na ziemi, nie byłby kapłanem, ponieważ są już kapłani, którzy to sprawują.
Musimy szukać i studiować, aby wyjaśnić niektóre nieporozumienia dotyczące roli kapłana i daru, jaki Bóg dał im jako jedynym zdolnym do wykonywania pracy kapłańskiej.
Keywords
melchizedekjezusjaszua

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.