Support Your Freedom to Speak:
Dr. Sanna Ehdin: Pandemilag, otestat Cov*d-l9 vaccin & Grundlagsändring – vad är det som händer i Sverige? 17 Dec 2020 MIRROR
channel image
LegeNet
54 Subscribers
241 views
Published 3 years ago
Mirror of https://www.youtube.com/watch?v=y8LiRMJEVbQ where it on 2020-12-18 13:32 UTC had 7592 views.

Först en not om att datumet den 18 december som slutdatum nedan inte är rätt, rätt datum är 23 december som slutdatum för remissvar. Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 23 december 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till [email protected] och med kopia till [email protected]. Ange diarienummer S2020/09214 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Sedan Dr. Sanna Ehdins egen text från under videon på YouTube:

Vårt land är ordentligt omskakat av en kris runt Cov*d-l9 sjukdom – men hanterar regeringen verkligen detta på rätt sätt? Den ”pandemilag” som regeringen nu försöker rusa igenom strider mot svensk grundlag, då den så allvarligt kommer att frihetsberöva sveriges befolkning. Den hotar våra grundläggande fri och rättigheter som mötesfrihet, rörelsefrihet och yttrandefrihet och är ett hot om total nedstängning – och allt ska bestämmas av en regering som inte kan hållas ansvariga för sina beslut.

• INGA doser av det experimentella Cov*d-l9 s vaccinet ska köpas in förrän alla säkerhetstester och långtidstester har gjorts. Det finns inga säkerhetsdata på detta nya mRNA-vaccin, baserat på genteknologi och nanoteknologi. Läkemedelsindustrin är helt ansvarsbefriade så om du alls.
• Människor har rätt att välja informerat samtycke, men detta är inte möjligt här eftersom vi svenskar inte är informerade.

• De sjuka i Cov*d-l9 s ska få adekvat hjälp både akut och för rehabilitering, och Staten/Regeringen behöver anställa mer sjukvårdspersonal och även satsa på de Friskmedel som nu visats ge både snabbare läkning och förebygga Cov*d-l9 s, såsom D-vitamin.

• Snarast möjligt: att Sverige öppnar upp igen, får igång flödet i samhället – för att vi kan hantera situation. Denna nerstängning drabbar alla hårt, men allra mest små- och mellanföretagare och det är oacceptabelt. Fri företagsamhet är nerven i samhället. Vi behöver få igång arbeten så att vi får in skattepengar till att rusta upp den sjukvård som nedmonterats de senaste tio åren. Vi behöver ha socialt liv igen för alla som är friska, och isolera och hjälpa de som är sjuka. Det finns idag ingen orsak att stanna allt!

Vi kan hantera detta och rädslor, ekonomisk osäkerhet och arbetslöshet är oerhört mycker mer skadande för samhället än Cov*d-l9. Nu behöver vi en stark och kunnig ledning som visar vägen tillbaka till ett fungerande samhälle med flöde och funktion. På initiativ av Dr Sanna Ehdin är vi en grupp läkare, forskare och hälsomänniskor som har skapat en namninsamling – och var delaktig i denna förbättring genom att skriva på här:
https://www.skrivunder.com/vi_protesterar_mot_pandemilagen_och_covid-l9vaccin
– Mer info: https://ekoappen.se/blogg/vi-protesterar-mot-pandemilagen-och-covid-l9-vaccin/

• Skriv till socialminister Lena Hallengren och opponera mot Pandemilagen senast fredagen 18 december: Info om Länk Utkast på tillfällig Pandemilag för Cov*d-l9 s skickas på remiss: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/utkast-pa-tillfallig-pandemilag-for-covid-19-skickas-pa-remiss/

• Läs även Dr Sanna Ehdins öppna brev den 8/12 2020 till statsminister Stefan Löfven och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, FHM, med frågor angående en rad brister i strategin runt planerade Cov*d-l9-vaccinationer. Den blev viral på sociala media i början av december och det positiva gensvaret var massivt. https://ekoappen.se/blogg/oppet-brev-till-stefan-lofven-och-johan-carlson/
Keywords
sverigevaccinpandemilaggrundlagsandringdr sanna ehdin

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.