Video
Audio
Michaael Similie - Hvor befinner vi oss på det profetiske kart?
23 views • 05/01/2023

Hvor er i begivenhetes gang er vi? Det er fmange ting som tyder på at vi verden er i ferd med å gå inn i den avsluttende fas før Jesu gjenkomst. Hva kan vi gjøre for å forberede oss åndelig og praktisk for den tiden? Hva kjennetegner den lille trengselstid og den store?

Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.