Support Your Freedom to Speak:
Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age ).
1557 views
channel image
PrisonPlanet.pl
Published 2 years ago |
Każdy poważny kryzys buduje wśród społeczeństwa antycypację apokaliptycznych zdarzeń i nadejście wybawiciela/mesjasza, który wszystkich ochroni. Obecny kryzys ekonomiczny, wydumany kryzys ekologiczny, wojna z Bliskim Wschodem, możliwość zaistnienia wojny nuklearnej itd wszystkie dolewają oliwy do ognia i wszystkie są przemyślanymi działaniami w budowaniu nowego globalnego systemu/ nowego porządku świata.

System ten przejmuje wszystkie aspekty życia na naszej planecie pod swoją jurysdykcję, co musi być jasne, również i aspekt religijny. Podczas pierwszej próby zbudowania globalnego rządu pod auspicjami Ligii Narodów mała grupa religijna działająca głównie poprzez Towarzystwo Teozoficzne promowała nadejście nowego mesjasza w osobie Jiddu Krishnamurti.


Przed kryzysem lat 80-tych ta sama grupa, wraz ze stworzonym przez nich ruchem New Age promowała nadejście nowego mesjasza w osobie Chrystusa Maitreya. Dziś ta sama grupa przygotowuje młodych ludzi na dokładnie ten sam scenariusz tzn powstanie globalnego rządu, zmianę wszystkich paradygmatów, łącznie z ekonomią i powołanie namaszczonego władcy ponad tym systemem.

Wszystko to co dziś jest promowane odgórnie, co obserwujemy w ruchach religijnych (np. łączenie wschodnich praktyk religijnych z Chrześcijaństwem), politycznych (np. budowa rządu światowego, Agenda 21), ekonomicznych (np zrównoważony rozwój), kulturowych (np multikulturalizm) jest z nami obecne od przynajmniej 80 lat. Ruch Teozoficzny i jego system New Age są bardzo istotnymi elementami tych zmian, warto więc zapoznać się z tym co reprezentują, co promują i jaki mają cel.

Poniżej zamieszczamy prelekcję z 2006 roku, na której Constance Cumbey autorka pierwszej krytycznej książki na temat ruchu new age opisuje jak się na niego natknęła, tłumaczy podstawowe motywy przejawiające się w działalności ruchu i historię jak doszło do tego, że ludzie na całym świecie w latach 80-tych dowiedzieli się o nim i w znacznym stopniu zatrzymali jego rozwój, a tym samym budowę globalnego systemu.

Dla zainteresowanych link do całej książki "THE HIDDEN DANGERS OF THE RAINBOW" wydanej w latach 80-tych: http://ia700404.us.archive.org/0/items/HiddenDangersOfTheRainbow/HiddenDangersOfRainbow_text.pdf
Keywords
nwonew agenowy porzadek swiataokultyzmnowa eramaitreia

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.