Support Your Freedom to Speak:
Какво представлява така нареченото заболяване Ковид-19 - What is the so-called Covid-19 disease
0 views
channel image
Stamen Stamat
Published a month ago |
https://stamat.org/
Всеки разумен и логически разсъждаващ Индивид, търсещ Свободата и отстояващ изконните си Права, е длъжен да знае методите и способите, чрез които Древната Тайна Ложа на Илюминатите, владееща всички Правителства и масмултимедии по Света, изпълнява последния етап от пълното поробване на Човечеството! В този кратък откъс от филма "Живеем в последните дни на Човешката цивилизация“ авторът разкрива Истината за така наречения Ковид-19.
Every reasonable and logically thinking Individual seeking Freedom and defending his primordial Rights is obliged to know the methods and means by which the Ancient Secret Lodge of the Illuminati, ruling all Governments and mass media in the World, fulfills the last stage of the complete enslavement of Humanity! In this short excerpt from the film "We Live in the Last Days of Human Civilization" the author reveals the Truth about the so-called Covid-19.
„Предсказанията в Уникалните Книги на СТАМАТ – Живеем в последните дни на Човешката цивилизация“ е първият независим Български документален филм, отразяващ действителните събития около налагането на Тиранията на Постхуманизма, известна като Новия Световен Ред.
Документалният филм на Стамен Георгиев СТАМАТ, продуциран от „Вечна Истина 2015“ ООД, разкрива същината на Историческите факти през последните години, които промениха изцяло съдбата на Хомо сапиенс и ще доведат до край Човешката Цивилизация. Филмът има продължителност 3 часа и 15 минути и се състои от три части, като подробно изследва 15 теми:
Пролог
Тема І-ва: Кои и как властват над Цивилизацията
Тема ІІ-ра: Хронология на началото на Тиранията на Постхуманизма
Тема ІІІ-та: Аз предизвестих края на Човечеството по най-гледаната Корпоративна масмедия!
Тема ІV-та: Лъжите, насоките, начинът, пътят и крайната цел на Древната Тайна Ложа на Илюминатите
Тема V-та: Роботите имат работа, а Човеците имат свободно време!
Тема VІ-та: Човешките Свободи и Права в Държавната Институция
Тема VІІ-ма: Създаване на концепцията „теория на конспирацията“
Тема VІІІ-ма: Провалът на Алопатичната медицина
Тема ІХ-та: Използване на Холистично-Трансценденталния мироглед за обяснение на заболяванията
Тема Х-та: Отравянето на Био-терена и модифицирането на Човешкия геном са целите на измамата „Ковид-19“
Тема ХІ-та: Конституцията и Законите все още ни защитават от Масонския Медико-политически терор
Тема ХІІ-та: Световното противопоставяне на Интернационалния Алопатичен Медико-фармацевтичен картел
Тема ХІІІ-та: Окултното тълкувание на Десетте Комунистически Заповеди на Постхуманизма
Тема ХІV-та: Истината за Плоската Земя доведе до Пробуждането на Човека!
Тема ХV-та: Всеки заслужава собствената си съдба!
Заветът
***
Гледайте филма на HD резолюция в уебсайта stamat.org
27-ми Юни 2021 година
Keywords
covid-19NWOposthumanismstamat

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.
Related videos