Support Your Freedom to Speak:
Socializmas, kapitalizmas ir laisva rinka 2019 02 11
channel image
QdraLT
586 Subscribers
881 views
Published 4 years ago
Šį kartą ponu E prisistatantis Anonimas panoro pakalbėti apie socializmą, kapitalizmą ir laisvą rinką. Bet pirmiausia sukritikavo savo komentatorius dėl pernelyg fanatiško požiūrio į jo anksčiau išsakytas mintis apie alkoholį (kad valstybei reikia monopolizuoti alkoholio pramonę). papildydamas mintį, jis pareiškė, kad reikia visi6kai legalizuoti ir prostituciją bei šaunamuosius ginklus. Taip šie nusikatėlių struktūroms priklausantys verslai esą duotų naudos valstybei.
Socializmas kaip santvarka, pasak pono E buvo bandomas įvesti dar nuo Babilono karaliaus Nimrodo laikų. Jo esmė - visuomenėe sukurtų gėrybių dirbtinis perskirstymas, kuris istoriškai visados baigdavosi visišku krachu.
Vieninelė nat0ūraliai susiklosčiusi visuomeninių- gamybinių-nuosavybės santykių forma, pasak pašnekovo, yra kapitalizmas. O produktyvi ir konkurencinga gamyba jame įmanoma tik esant laisvai rinkai. Vienintelė valstybės funkcija turėtų būti kontroliuojanti, kad rinkos nemonopolizuotų stambusis kapitalas. Profsąjungos - nereikalingos, socialinių ir bedarbių pašalpų sistema iškreipia natūralius, produktyvius visuomenės narių santykius ir augina parazitų sluoksnius.
Savo esme dabartinė Lietuvos sistema yra neoliberaliai socialistinė ir ateities neturi.
Keywords
politicseconomicspolitikaekonomikasocializmaskapitalizmaslaisva rinka

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.