Support Your Freedom to Speak:
Event 201 Coronabedrägeriets uppkomst, kommenterad
channel image
BPTV
20 Subscribers
423 views
Published 3 years ago
Plandemic Indoctrination (av Mikki Willis) inleds med Event 201 som är Coronakampanjens officiella presentation några månader innan "pandemispridningen" i Kina. Här kommenteras inledningen för att tydliggöra de viktigaste inslagen.
1) EVENT 201 är finansierat av Bill Gates mfl som planerat och genomfört Coronakampanjen i syfte ta global kontroll.
2) Eventet genomfördes 5 månader innan utbrottet i Wuhan
3) Påståendet att Event 202 är "fiktivt" är direkt lögn. Det är planerat och styrt
4) Här läggs grunden till global kontroll
5) Här läggs grunden till polisstat
6) Här läggs grunden till mediernas skrämselpropaganda
7) Här promotas munmasken som symbolen för att tysta befolkningen
8) Munmasken visar att att Coronakampanjen äger världen.
9) Coronakampanjen påstod att människor ville ha vaccin ett halvår innan "plandemin" bröt ut
10) Coronabedrägeriet fortsätter så länge människor accepterar att bli lurade med bedrägliga fakta och låter sig vaccineras av kriminella företags hälsofarliga fulvax.
Keywords
globalfraudcoronasymbolcontrollevent 201mouthmask

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.